Anasayfa Tur Rotası Fotoğraf Galeri Faydalı Linkler Proje Hakkında İletişim

Güneydoğu Anadolu Rehberi
Görüntülemek için tıklayınız

İLLER

Adıyaman
Adıyaman rehberi için tıklayınız

Batman
Batman rehberi için tıklayınız
Diyarbakır
Diyarbakır rehberi için tıklayınız
Gaziantep
Gaziantep rehberi için tıklayınız
Kilis
Kilis rehberi için tıklayınız
Mardin
Mardin rehberi için tıklayınız
Siirt
Siirt rehberi için tıklayınız
Şanlıurfa
Şanlıurfa rehberi için tıklayınız
Şırnak
Şırnak rehberi için tıklayınız

Türkiye’nin en eski Odalarından biri olan ve 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 30.000’i aşkın üye sayısı, sunduğu hizmetleri ve Bölgesel çalışmaların ile, Türkiye’nin en büyük Odalarından biri konumuna ulaşmıştır.

Gaziantep Ticaret Odası üyelerine verdiği hizmetler yanında, Gaziantep’in sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli proje ve programlar yürütmektedir. Bu Projeler içinde önemli bir yer tutan AB destekli Projeler özellikle 1996 yılından bu yana giderek artan bir ivme kazanmış ve başta AB Bilgi Bürosu olmak üzere, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Avrupa Bilgi Merkezi gibi Oda bünyesindeki birimler yanında Gaziantep Ticaret Odası, bir çok ekonomik ve sosyal odaklı projeye de imza atmıştır.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin işbirliğiyle 2003 yılı Mart ayından bu yana devam eden “GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı” , işte bu çalışmalardan biri olarak Gaziantep Ticaret Odası’nın iki Proje ile içinde yer aldığı ve yararlandığı bir Programdır.
“Güneydoğu Anadolu Tanıtım Projesi” ve “Gaziantep-Zeugma, Halfeti ve Rumkale’de Turizm Etkinliğinin Arttırılması Projesi” adı altındaki bu Projeler, 2006-2007 yılları itibariyle faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak olarak yer aldığı Güneydoğu Anadolu Tanıtım Projesi’nin temel amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizme yönelik tarihi ve kültürel yapısının sistemli ve bir bütün olarak tanıtımının sağlanarak yöreye gelen turist sayısının artırılması ve bunun sonucunda Bölge ekonomisine canlılık kazandırılıp, yöredeki istihdamın arttırılmasıdır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarih öncesi çağlardan başlamak üzere bir çok uygarlığın bıraktığı eserler, kendine özgün tarihi yapısı ve turizm potansiyeli ile dünya tarihine tanıklık etmiş bir Bölgedir. Tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya toprakları arasında geçişi sağlayan bir köprü görevi gören Bölge, sahip olduğu tüm tarihi ve kültürel değerlere rağmen yeterli oranda tanıtılamamış ve turizm potansiyeli değerlendirilememiştir. Tanıtım çalışmalarının yetersizliği yanında mevcut bazı çalışmaların da bir bütünü temsil etmeyişi, bu girişimlerin hedefe ulaşmasını engellemiş ve etkileri hep dar kapsamda kalmıştır.
Gaziantep Ticaret Odası’nı “ Güneydoğu Anadolu Tanıtım Projesi” hazırlamaya iten ana neden işte bu tanıtım eksiklikleri olmuş ve Proje ile kültürel turizmin bir anlamda beşiği olan Bölgenin çeşitli materyallerle tanıtımı amaçlanmıştır.

Projenin onaylanmasına izleyen ilk günlerde, Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bir “Turizm Tanıtım Merkezi” oluşturulmuş ve Projenin öngördüğü çalışmalar, Proje çalışanları ve uzmanları tarafından buradan yürütülmüştür.

Projenin tanıtım araçları ; Bölge ve Bölgede bulunan 9 ile ait tüm tarihi ve turistik değerleri içine alan turist rehberi, CD, tanıtım filmi ve bunları destekleyici yöresel müzik albümüdür.
Yerli ve yabancı turiste yönelik olarak hazırlanan Turist Rehberi ve interaktif CD, Bölgeye gelecek olan konukların gezilerinde kullanabilecekleri çok önemli başvuru ve referans kaynağı olarak hazırlanmış ve ihtiyaç duyulacak her türlü bilgiye bu Rehber içinde yer verilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi geçmişi, el sanatları, müziği, mutfağı, gelenek ve görenekleri, tarihi ve turistik mekanları, ulaşım imkanları, oteller, restaurantlar, Rehberde yer alan başlıca bilgilerdir.

Bölge için ilk olan ve konusunda uzman ulusal ve yerel proje uzmanları,danışmanları ve araştırmacılar tarafından özverili bir çalışma ile hazırlanan Rehber, Güneydoğu’nun eşsiz güzellikleri hakkında sizlere önemli bilgiler vermektedir.

Güneydoğu’nun kültürel turizmin cazibe merkezlerinden biri olmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu Projemizin hayata geçmesine olanak sağlayan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Proje ortağımız T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje çalışanları ve Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor,

Daha fazlasını görmek ve yaşamak için Bölgede görüşmek ümidiyle…

Mehmet ASLAN
Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Bu site AB’nin finansal desteği ve GAP BKİ’nin işbirliği ile yürütülen GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Programı kapsamında Gaziantep Ticaret Odası tarafından uygulanan T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığının ortağı olduğu “Güneydoğu Anadolu Tanıtım Projesi” bünyesinde hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin sorumluluğu yalnızca uygulayıcı kuruluşa aittir ve hiçbir şekilde AB’nin ya da GAP BKİ’nin görüşlerini yansıttığı şekilde kullanılamaz.

Gaziantep Şehir Rehberi
 

Anasayfa Tur Rotası Fotoğraf Galeri Faydalı Linkler Proje Hakkında İletişim